CHUNG CƯ TIMES CITY - CHUNG CU TIMES CITY, CHUNG CƯ TIMES CITY - CHUNG CU TIMES CITY, 2011, 2012

CHUNG CƯ TIMES CITY - CHUNG CU TIMES CITY, █▬►Gọi O9l5--666--9O7, CHUNG CƯ TIMES CITY - CHUNG CU TIMES CITY, 2011, 2012, BÁN CHUNG CƯ TIMES CITY - BAN CHUNG CU TIMES CITY, BÁN CHUNG CƯ TIMES CITY - BAN CHUNG CU TIMES CITY, 2011, 2012

PHÂN PHỐI CHUNG CƯ CAO CẤP NHẤT THỦ ĐÔ

DỰ ÁN TIMES CITY ( ECO CITY )

458 & 460 MINH KHAI - HAI BÀ TRƯNG - HNHiện chúng tôi đang phân phối nhiều suất ngoại giao vị trí đẹp, căn góc, căn lộc vượng, tài khí thuộc dự án Times City, với sự lựa chọn rất nhiều ở các tòa T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7, T8, T10, T18
DT: 75,2m - 90,1m2 - 94,4m2 - 110,3m2.
Giá gốc từ 29 - 32 triệu/m2 , chiết khấu từ 2-5% ngay cho khách hàng.

Hiện tại dự án đã đóng được 20% giá trị hợp đồng.
BÁO GIÁ NGÀY 28-06-2011


- T1 tầng 19 căn 11, diện tích 94,4m2, giá trong HĐ là 30,662, giá bán 32,955 (ck 2% so với giá niêm yết ngày 29 của Vincom là 33,8tr/m2)
- T1 tầng 24 căn 18, diện tích 90,1m2, giá bán = giá niêm yết ngày 29 = 30,7tr/m2 + chênh 10tr

-   T2 tầng 03 căn 01 (căn kẹp), giá niêm yết 26.1tr/m2 (giá vào HĐ*94.5%), giá bán 29,5 tr/m2
-   T2 tầng 11 căn 05 (hướng Nam) giá niêm yết 31.8tr/m2 (giá vào HĐ*95%), giá bán 32.5tr/m2 (NEW)
-   T2 tầng 28 căn 03 (căn góc), dt 97.5, giá 32.262tr/m2 (giá vào HĐ*95%), giá bán chiết khấu 4% vào giá gốc (HOT)
-   T2 tầng 28 căn 10, dt 95m2, giá 29.262tr/m2 (giá vào HĐ*95%), giá bán chiết khấu 4,5% vào giá gốc (HOT)
-   T2 tầng 28 căn 11, dt 95m2, giá 31.262tr/m2 (giá vào HĐ*95%), giá bán chiết khấu 4,5% vào giá gốc (HOT)
-   T2 tầng 31 căn 01, dt 108.6m2, giá 26.9tr/m2 (giá vào HĐ*95%), giá bán chiết khấu 4% vào giá gốc (HOT)
-   T3 tầng 3 căn 7, dt 116.7m2 (3phòngngủ), giá 29.62tr/m2 (giá vào HĐ*95%), giá bán chiết khấu 1,5%
-   T3 tầng 3 căn 16, dt 97.5m2, giá 30.6tr/m2 (giá vào HĐ*95%), giá bán chiết khấu 1,5%
- T3 tầng 4 căn 17, dt 110,3m2, giá ngày 29 là 32,1 (giá vào HĐ*95%). Giá bán: 32,1 + chênh 100 triệu.
-   T3 tầng 4 căn 18, dt 108.6m2, giá 28.9tr/m2 (giá vào HĐ*97%), giá bán chiết khấu 0,5% (NEW)
-   T3 tầng 5 căn 4, dt 94.3m2, giá 27.8tr/m2 (giá vào HĐ*95%), giá bán: bằng giá + chênh 80 triệu (NEW)
-   T3 tầng 7 căn 5, dt 94.3m2, giá 31.15tr/m2 (giá vào HĐ*90%), giá bán: bằng giá gốc + chênh 10tr
-   T3 tầng 10 căn 03, dt 97.5m2, giá 32.6tr/m2 (giá vào HĐ*95%), giá bán 32.6tr/m2 + 80 triệu
-   T3 tầng 11 căn 03, dt 97.5m2, giá 32.8tr/m2 (giá vào HĐ*95%), giá bán 35tr/m2
-   T3 tầng 12 căn 03, dt 97.5m2, giá 33.2tr/m2 (giá vào HĐ*95%), giá bán 35.5tr/m2
-   T3 tầng 12 căn 17, dt 97.5m2, giá 34.2tr/m2 (giá vào HĐ*95%), giá bán bằng giá gốc + chênh 90 triệu
-   T3 tầng 20 căn 7 (3 phòng ngủ) dt116.7m2, giá 32.3tr/m2 (giá vào HĐ*95%), giá bán bằng giá gốc + chênh 30 triệu; (NEW)
-   T3 tầng 20 căn 8, dt 95m2, giá 30.8tr/m2 (giá vào HĐ*95%), giá bán chiết khấu 3% vào đơn giá gốc (HOT)
-   T3 tầng 20 căn 9&11, dt 95m2, giá 32.8tr/m2 (giá vào HĐ*95%), giá bán chiết khấu 2,5% vào đơn giá gốc (HOT)
-   T3 tầng 20 căn 16, dt 97.5m2, giá 33.3tr/m2 (giá vào HĐ*95%), giá bán chiết khấu 2% vào đơn giá gốc (HOT)
-   T3 tầng 20 căn 17, dt 97.5m2, giá 34.8tr/m2 (giá vào HĐ*95%), giá bán chiết khấu 2% vào đơn giá gốc (HOT)
-   T3 tầng 20 căn 18 dt 108.6m2, giá 31.6tr/m2 (giá vào HĐ*95%), giá bán chiết khấu 3% vào đơn giá gốc (HOT)
-   T3 tầng 21 căn 02, dt 97.5m2, giá 31.8tr/m2 (giá vào HĐ*95%), giá bán bằng giá gốc + chênh 30 triệu
-   T3 tầng 21 căn 11, dt 95m2, giá 32.8tr/m2 (giá vào HĐ*95%), giá bán ck2% vào giá gốc
-   T3 tầng 21 căn 16, dt 108.6m2, giá 33.3tr/m2 (giá vào HĐ*95%), giá bán ck3,5% vào giá gốc
-   T3 tầng 20 căn 7 (3 phòng ngủ) dt 116.7m2, giá 32.1tr/m2 (giá vào HĐ*95%), giá bán bằng giá gốc + chênh 40 triệu
-   T3 tầng 24 căn 03, dt 97.5m2, giá 32.6tr/m2 (giá vào HĐ*95%), giá bán ck1,5% vào giá gốc
-   T3 tầng 24 căn 05, dt 94.3m2, giá 31.6tr/m2 (giá vào HĐ*95%), giá bán ck1,5% vào giá gốc
T4 tầng 08 căn 17, dt 110.3m2, giá 35.25tr/m2 (giá vào HĐ*95%), giá bán: bằng giá gốc + chênh 110 triệu
T4 tầng 09 căn 18, dt 90.1m2, giá 31.0tr/m2 (giá vào HĐ*95%), giá bán: bằng giá gốc + chênh 70 triệu
- T4 tầng 10 căn 06, dt 75.2m2, giá 30.3tr/m2 (giá vào HĐ*95%), giá bán: 31.5tr/m2;(NEW)
T4 tầng 12 căn 15, dt 75.2m2, giá 33.6tr/m2 (giá vào HĐ*95%), giá bán: 34.7tr/m2
T4 tầng 14 căn 17, dt 110.3m2, giá 35.5tr/m2 (giá vào HĐ*93%), giá bán: bằng giá gốc + chênh 10tr
T4 tầng 16 căn 08, dt 95m2, giá 32.7tr/m2 (giá vào HĐ*95%), giá bán: bằng giá gốc + chênh 10tr
T4 tầng 17 căn 01, dt90.1m2, giá 32.3tr/m2 (giá vào HĐ*95%), giá bán 32.3tr chiết khấu 1,5%
- T4 tầng 20 căn 03, dt110.3m2, giá 37.3tr/m2 (giá vào HĐ*95%), giá bán bằng giá gốc và chiết khấu 0,5%
- T5 tầng 06 căn 04, dt 75.2m2, giá 29.7tr/m2 (giá vào HĐ*95%), giá bán: bằng giá gốc + chênh 80 triệu (NEW)
- T5 tầng 09 căn 02, dt 110.3m2, giá 33.2tr/m2 (giá vào HĐ*95%), giá bán: bằng giá gốc + chênh 70 triệu
- T5 tầng 11 căn 16, dt 90.1m2, giá 32.2tr/m2 (giá vào HĐ*95%), giá bán: bằng giá gốc + chênh 10tr
- T5 tầng 20 căn 03, dt 110.3m2, giá 35.8tr/m2 (giá vào HĐ*95%), giá bán bằng giá gốc + chênh 10tr (NEW)
- T5 tầng 18 căn 04, dt 75.2m2, giá 32tr/m2 (giá vào HĐ*95%), giá bán: bằng giá gốc + chênh 60 triệu
- T5 tầng 20 căn 15, dt 110.3m2, giá 35.5tr/m2 (giá vào HĐ*95%), giá bán bằng giá gốc + chênh 10tr
- T6 tầng 05 căn 02, dt 110.3m2, giá 31.4tr/m2 (giá vào HĐ*95%), giá bán: 33.5tr/m2 (NEW)
- T6 tầng 06 căn 09, dt 108.7m2, giá 29.9tr/m2 (giá vào HĐ*95%), giá bán: bằng giá gốc + chênh 40 triệu (NEW)
- T6 tầng 09 căn 12, dt 75.2m2, giá 28.405tr/m2 (giá vào HĐ*95%), giá bán bằng giá gốc + chênh 40 triệu (NEW)
- T6 tầng 10 căn 3, dt 110.3m2, giá 33.1tr/m2 (giá vào HĐ*95%), giá bán: 34.5tr/m2
- T6 tầng 10 căn 12B, dt 110.3m2, giá 32.5tr/m2 (giá vào HĐ*95%), giá bán: 33.7tr/m2
- T6 tầng 12 căn 15, dt 110.3m2, giá 34.5tr/m2 (giá vào HĐ*95%), giá bán: 36tr/m2 A (NEW)
- T6 tầng 12A căn 03, dt 110.3m2, giá 31.5tr/m2 (giá vào HĐ*95%), giá bán: bằng giá gốc + chênh 60 triệu
- T6 tầng 15 căn 5, dt 75.2m2, giá 32.9tr/m2 (giá vào HĐ*95%), giá bán 34tr
- T6 tầng 15 căn 10, dt 86.9m2, giá 32.4tr/m2 (giá vào HĐ*95%), giá bán bằng giá gốc + chênh 30 triệu
- T6 tầng 15 căn 11, dt 87.2m2, giá 33.4tr/m2 (giá vào HĐ*96%), giá bán: 33.5tr/m2
- T6 tầng 17&19 căn 06&10 dt 86.9m2, giá 31.8tr/m2 (giá vào HĐ*95%), giá bán: thỏa thuậnTimes City - Tòa nhà T7 (có vị trí đẹp nhất dự án)

- T7 tầng 04 căn 15, dt 110.3m2, giá 36.1tr/m2 (giá vào HĐ*93%), giá bán: 37.7tr/m2
- T7 tầng 05 căn 03, dt 110.3m2, giá 33.1tr/m2 (giá vào HĐ*95%), giá bán bằng giá + chênh 670 triệu (NEW)
- T7 tầng 05 căn 05, dt 75.2m2, giá 31.8tr/m2 (giá vào HĐ*95%), giá bán: 35.5tr/m2 (NEW)
- T7 tầng 05 căn 07, dt 87.2m2, giá 34.3tr/m2 (giá vào HĐ*95%), giá bán: 36.5tr/m2
- T7 tầng 06 căn 07, dt 87.2m2, giá 32.3tr/m2 (giá 29/3 vào HĐ*95%), giá bán bằng giá + chênh 270 triệu/căn (NEW)
- T7 tầng 07 căn 07, dt 87.2m2, giá 36.1tr/m2 (giá vào HĐ*95%), giá bán: 38,2tr/m2
- T7 tầng 08 căn 15, dt 110.3m2, giá 35.6tr/m2 (giá vào HĐ*95%), giá bán: 39,2tr/m2
- T7 tầng 10 căn 03, dt 110.3m2, giá 33.4tr/m2 (giá vào HĐ*95%), giá bán: 39,2tr/m2 (NEW)
- T7 tầng 11 căn 03, dt 110.3m2, giá 33.4tr/m2 (giá vào HĐ*95%), giá bán: 39,2tr/m2 (NEW)
- T7 tầng 12 căn 03, dt 110.3m2, giá 33.4tr/m2 (giá vào HĐ*95%), giá bán: 39,2tr/m2 (NEW)
- T7 tầng 12A căn 03, dt 110.3m2, giá 33.4tr/m2 (giá vào HĐ*95%), giá bán: 39,2tr/m2 (NEW)
- T7 tầng 11 căn 07, dt 87.2m2, giá gốc 35.8tr/m2 (giá vào HĐ*95%), giá bán 37.7tr/m2
- T7 tầng 11 căn 09, dt 108.7m2, giá 33.4tr/m2 (giá vào HĐ*95%), giá bán: bằng giá + chênh 90 triệu
- T7 tầng 15 căn 07, dt 87.2m2, giá 36.3tr/m2 (giá vào HĐ*95%), giá bán: 39,2tr/1m2 (NEW)
- T7 tầng 15 căn 09, dt 108.7m2, giá 34.8tr/m2 (giá vào HĐ*95%), giá bán: bằng giá + chênh 110 triệu
- T7 tầng 15 căn 12B, dt110.3m2, giá 33.9tr/m2 (giá vào HĐ*95%), giá bán: bằng giá + chênh 10tr
- T7 tầng 15 căn 05, dt 75.2m2, giá 35.7tr/m2 (giá vào HĐ*95%), giá bán: 39.7tr/1m2
- T7 tầng 17 căn 12, dt 75.2m2, giá 31.7tr/m2 (giá vào HĐ*95%), giá bán: 31.7 + 50triệu/1m2 (NEW)
- T7 tầng 18 căn 03, dt 110.3m2, giá 35.5tr/m2 (giá ngày 29/3,giá vào HĐ*95%), giá bán bằng giá + chênh 630tr/m2
- T7 tầng 18 căn 16, dt 90.1m2, giá 32.7tr/m2 (giá ngày 30/3,giá vào HĐ*95%), giá bán bằng giá và chiết khấu 1,5%
- T7 tầng 20 căn 03, dt 110.3m2, giá 37.2tr/m2 (giá vào HĐ*95%), giá bán 39,2tr/m2 (NEW)
- T7 tầng 20 căn 12A, dt 75.2m2, giá 35.9tr/m2 (giá vào HĐ*95%), giá bán: 36.5tr/m2
- T7 tầng 22 căn 12A, dt 75.2m2, giá 33.5tr/m2 (giá vào HĐ*95%), giá bán: 34,3tr/m2 (NEW)
- T7 tầng 23 căn 02, dt 110.3m2, giá 33.4tr/m2, (giá vào HĐ*95%), giá bán: bằng giá + chênh 60 triệu
- T7 tầng 25 căn 12A, dt 75.2m2, giá 34.4tr/m2 (giá vào HĐ*92%), giá bán: 34.400 + 60 triệu
- T7 tầng 25 căn 15, dt 110.3m2, giá 37.2tr/m2 (giá vào HĐ*95%), giá bán: bằng giá + chênh 170 triệu

Times City - Tòa nhà T10

-   T10 tầng 12A căn 03, dt 115.6m2, giá 38.8tr.m2 (giá vào HĐ*96%), giá bán chiết khấu 3% vào giá gốc
-   T10 tầng 12A căn 06, dt 80.4m2, giá 36.8tr.m2 (giá vào HĐ*96%), giá bán chiết khấu 2% vào giá gốc (đã đóng 20%)
-   T10 tầng 12A căn 08&10, dt 106.1m2, giá 35.8tr.m2 (giá vào HĐ*96%), giá bán chiết khấu 3% vào giá gốc
-   T10 tầng 12A căn 15, dt 80.4m2, giá 36.8tr.m2 (giá vào HĐ*96%), giá bán chiết khấu 3% vào giá gốc- Phân phối toàn bộ các Sàn tầng 8,10, 12, 16, 17, 18, 19, 20, 25
   Cơ chế:
   + Căn thường chiết khấu 3% so với giá niêm yết của Chủ đầu tư;
   + Căn góc chiết khấu 2% so với giá niêm yết của Chủ đầu tư.


CHUNG CƯ TIMES CITY - CHUNG CU TIMES CITY, █▬►Gọi O9l5--666--9O7, CHUNG CƯ TIMES CITY - CHUNG CU TIMES CITY, 2011, 2012, BÁN CHUNG CƯ TIMES CITY - BAN CHUNG CU TIMES CITY, BÁN CHUNG CƯ TIMES CITY - BAN CHUNG CU TIMES CITY, 2011, 2012, CHUNG CƯ TIMES CITY - CHUNG CU TIMES CITY, CHUNG CƯ TIMES CITY - CHUNG CU TIMES CITY, 2011, 2012, CHUNG CƯ TIMES CITY - CHUNG CU TIMES CITY, CHUNG CƯ TIMES CITY - CHUNG CU TIMES CITY, 2011, 2012, CHUNG CƯ TIMES CITY - CHUNG CU TIMES CITY, CHUNG CƯ TIMES CITY - CHUNG CU TIMES CITY, 2011, 2012, CHUNG CƯ TIMES CITY - CHUNG CU TIMES CITY, CHUNG CƯ TIMES CITY - CHUNG CU TIMES CITY, TIME CITY